2013  
 
nachod.casd  
 
pětadvacítka  
pathfinder  
kontakt  
galerie  

Pathfinder:

Občanské sdružení klub Pathfinder je v České republice založeno roku 1994, po vzoru celosvětového modelu naší církve. Hlavním posláním je rozvíjet děti ve třech oblastech v oblasti duchovní, fyzické a duševní. V překladu znamená slovo pathfinder - hledač nebo objevitel - “hledač nových cest”. Vede děti a postupně i mladé lidi k aktivnímu životu a zodpovědnosti k sobě i světu. Postupně se učí základním dovednostem a dle svého zaměření a potenciálu se můžou rozvíjet v oblasti jim blízké. Podporuje v dětech jejich jedinečnost a snaží se ji zachovat a co nejlépe rozvíjet. V České republice je organizace rozdělena do oblastí a ty se dále člení na oddíly. Oddíl Náchodská pětadvacítka patří do oblasti zvané “Východní vítr”. Mezi základní aktivity sdružení Pathfinder patří oddílová činnost, víkendovky, tábory, camporee, vzdělávací programy. Organizace je uznaná Ministestvem školství a již podruhé získala “čestný titul” za kvalitní práci s dětmi a mládeží a za přehledné a transparentní nakládání s financemi.


Pathfinder - (Pa – „t“ – fajndr)
hledač, objevitel..., “hledač nových cest”
někdo, kdo je originální, jedinečný...
někdo kdo má odvahu!
někdo kdo je rád mezi kamarády...
někdo kdo má svůj cíl...
někdo, kdo se chce učit a rozvíjet...
někdo, kdo má rád přírodu a svět kolem sebe...

www.pathfinder.cz


Zákon pathfindera:

Být čestný a upřímný
být zdvořilý a poslušný
být čistý v myšlení, slovech i činech
pečovat o své tělo a odmítat vše, co je poškozuje
vážit si kulturního dědictví
poznávat, milovat a chránit přírodu
být objevitelem a stále se rozvíjet
být vnímavým k potřebám druhých lidí a pomáhat jim
rozumět poselství Bible a ctít jej
odvážně stát za pravdou


Slib pathfindera:

S Boží pomocí a podporou svých kamarádů chci radostně žít tak, jak si přeje Bůh, respektovat druhé lidi a mít je rád. Chci zachovávat zákon Pathfinderů a naplňovat jej svým životem.