home

 

Cena
za kus
(s DPH)

Počet objednaných knih

Bible a Biblistika

 

 

Nový zákon (červený)

 50,- Kč   30,- Kč

 

Nový zákon (modrý)

 50,- Kč   30,- Kč  

 

Barclay, W.: Ježíš Kristus dnešku (Lukášovo evangelium)

11,- Kč   10,- Kč

 

Bič, Miloš: Svíce nohám mým (Starý Zákon)

21,- Kč   15,- Kč

 

Hájek, V.: Čas je blízko (Zjevení)

 23,- Kč   15,- Kč

 

Hurta, Jiří: Hledání Krále uprostřed králů (2Sam)

150,- Kč   90,- Kč

 

Hurta, Jiří: Hledejte krále (1. Samuelova)

21,- Kč   15,- Kč

 

Nandrasky, K.: Dějiny biblického Izraela

105 Kč   60,- Kč

 

Žák, V. A.: Malá biblická příručka

26,- Kč   15,- Kč

 

Komentáře

 

 

Barclay, W.: Přistupme blíže (Židům)

60,- Kč   40,- Kč

 

Barclay, W.: Radujte se v Pánu vždycky (Filipským)

60,- Kč   40,- Kč

 

Barclay, W.: Směřujte vzhůru (Koloským)

60,- Kč   40,- Kč

 

Pokorný, P.: List Efezským

128,- Kč  80,- Kč

 

Žák, V. A.: Apokalypsa (Zjevení)

84,- Kč   55,- Kč   

 

Žák, V. A.: Na počátku (Genesis)

100,- Kč   60,- Kč 

 

Žák, V. A.: Pozvání k Bohu (Ámos)

80,- Kč   50,- Kč

 

Z díla Johna Wesleyho

 

 

John Wesley: Deník

 100,- Kč   60,- Kč

 

John Wesley: Cesta k Bohu

80,- Kč   50,- Kč   

 

John Wesley: Cesta s Bohem

 80,- Kč   50,- Kč

 

John Wesley: Cesta posvěcení

 95,- Kč   60,- Kč  

 

John Wesley: Cesta víry

 95,- Kč   60,- Kč

 

John Wesley: Kázání našeho Pána na hoře

 105,- Kč   65,- Kč  

 

John Wesley: Charakteristické znaky metodisty

zdarma

 

John Wesley: O křesťanské dokonalosti

 35,- Kč   20,- Kč  

 

John Wesley: Křesťanská dokonalost (č. 11*)

 12,- Kč   10,- Kč  

 

John Wesley: Když nastalo probuzení (č. 18*)

 9,- Kč     5,- Kč  

 

John Wesley: O predestinaci (č.21*)

 21,- Kč  15,- Kč

 

John Wesley: Konferenční rozhovory (č. 24*)

42,- Kč   25,- Kč

 

John Wesley: Osvětlení křesťanské dokonalosti

6,- Kč     5,- Kč

 

Další

 

 

Bolleter, H.: Být církví - stát se církví

10,- Kč    5,- Kč 

 

Brose, Martin E.:
Charles Wesley, zpěvák metodismu

 105,- Kč   65,- Kč

 

Davies, R. W.: Křest Duchem a duchovní dary v raném metodismu (č. 14)

15,- Kč   10,- Kč

 

Denglerová S.: Susanna Wesleyová

 105,- Kč   65,- Kč  

 

Eschbach, Žák: Význam liturgie (č. 3*)

9,- Kč   5,- Kč

 

Ferfecki, S.: Byl jsem svědkem Jehovovým

 14,- Kč  10,- Kč

 

Heller, J.: Různá pojetí pravdy (č. 5*)

 11,- Kč  5,- Kč

 

Kubíková, J.: Kázání ve starověku a středověku

 48,- Kč  30,- Kč  

 

Kubíková, J.: Živá je řeč Boží

109,- Kč  70,- Kč

 

Kubíková, J: Kázání od času předreformačního k velkému probuzení

 84,- Kč  55,- Kč   

 

Lean, G.: John Wesley - svědek Boží moci

 175,- Kč 105,- Kč

 

Na cestě s Kristem (katechismus ECM)

 68,- Kč  40,- Kč

 

Nausner, H.: Posvěcení (č. 19*)

 21,- Kč  15,- Kč

 

Procházka, P.: Limské texty a služba ECM (č. 27*)

12,- Kč  10,- Kč

 

Procházka, P.: Teologické směrnice metodismu (č. 25*)

10,- Kč    5,- Kč

 

Procházka, P.: Úvod do teologie

66,- Kč  45,- Kč

 

Řád ECM

 30,- Kč  20,- Kč

 

Reimers, H. J.: John Wesley a modlitba (č. 16*)

13,- Kč  10,- Kč

 

Schneeberger, V.: Kapitolky ze života metodismu

 11,- Kč  10,- Kč

 

Schneeberger, V.: Lid chválící

 84,- Kč  55,- Kč

 

Schneeberger, V.: Lid zvaný metodisté

 84,- Kč   55,- Kč   

 

Schneeberger, V.: Methodism in Czechoslovakia

 116,- Kč  70,- Kč

 

Schneeberger, V.: Metodismus v Československu

 116,- Kč  70,- Kč  

 

Schneeberger, V.: Oblak svědků

 87,- Kč  55,- Kč

 

Schneeberger, V.: Přehledné dějiny metodismu

50,- Kč  30,- Kč

 

Schneeberger, V.: Přijměte Ducha svatého (č. 23*)

32,- Kč  20,- Kč

 

Schneeberger, V.: Sloužili jsme za totality

 84,- Kč  55,- Kč

 

Schneeberger, V.: Všechno podle řádu

 42,- Kč  25,- Kč   

 

Schneeberger, V.:
Metodismus in der Tschechoslovakia

 116,- Kč   70,- Kč

 

Schneeberger, V.+ Hausher, H.:
Padesát let Centralní konference

 32,- Kč  20,- Kč   

 

Sommer, J. W. Ernst:
Křesťanská zkušenost v metodismu (č. 15*)

 6,- Kč    5,- Kč  

 

Soušek, Z.: Zvěst o konečné Boží vládě

15,- Kč  10,- Kč

 

Vogel, F.: Dynamické modlitební buňky (č. 22*)

9,- Kč    5,- Kč

 

Witrow, W. H.: Průkopníci metodismu

 126,- Kč   75,- Kč   

 

Žák, V. A.: Malá praktická homiletika

 6,- Kč    5,- Kč  

 

Žák, V. A.: Metodismus v rodině církví (č. 8*)

 21,- Kč  15,- Kč  

 

Žák, V. A.: Působení ducha svatého (č. 7*)

9,- Kč    5,- Kč

 

90 let Evangelické církve metodistické v ČR a SR (staré fotografie ze sborů, film z Pouště v 50. letech)

50,- Kč

 

Sociální práce

 

 

ECM: Sociální zásady a sociální vyznání

 10,- Kč    5,- Kč

 

Marquardt, M.:
Praxe a zásady sociální činnosti J.Wesleye

 95,- Kč  60,- Kč

 

Procházka, P.: Pastorační péče o seniory, nemocné,… (č. 29*)

21,- Kč  15,- Kč

 

Schneeberger, V.:
Kořeny sociální činnosti J. Wesleye

 84,- Kč  55,- Kč

 

Sirkovská, D.: Dospívající a jejich vztah k organizovaným církvím

63,- Kč  40,- Kč

 

Evangelizace

 

 

Dokumenty 4. synodu leuenburského společenství církví: Evangelicky evangelizovat (č.26*)

23,- Kč  15,- Kč

 

Kolektiv kazatelů: Jak konáme evangelizaci (č. 20*)

42,- Kč  30,- Kč

 

Fox, Eddie H.: Sdílení víry (malá brožurka)

zdarma

 

Kubíková, J.: Evangelizace v prvotní církvi

 7,- Kč    5,- Kč  

 

Kubíková, J.: První evangelisté a metody jejich působení (č.2*)

 25,- Kč  15,- Kč  

 

Základy

 

 

Bič, Miloš: Základy učení křesťanského  II.

 21,- Kč  15,- Kč

 

Fox, Eddie H.: Základy křesťanského obrácení a učednictví

zdarma

 

Říčan, R.: Základy učení křesťanského III.

 21,- Kč  15,- Kč

 

Souček, J. B.: Základy učení křesťanského  I.

 21,- Kč  15,- Kč

 

Křesťanský život

 

 

Fox, Eddie H.: Úžasná milost

 21,- Kč  15,- Kč

 

Maláč, Bořivoj: Paměti. Přes hory, doly i strasti… ale nikdy sám  !!!NOVÉ!!!

120,- Kč  

 

Mathison, J. E.: Každý člen ve službě

17,- Kč   10,- Kč

 

Procházka, P.: Manažment času a stratégie v duchovnej práci

130,- Kč  90,- Kč  

 

Stanley, J. E.: Křesťanská dospělost

116,- Kč  70,- Kč

 

Vogel, F.: Osobně mluvit s Bohem

 105,- Kč  75,- Kč

 

Dětské

 

 

Erickson, Mary E.: Šest rušných dní

13,- Kč   10,- Kč

 

Lehocká, M.: Babí léto s Mícinkou

 84,- Kč  60,- Kč  

 

Schindlerová, R.: Hanka u jesliček (omalovánky)

 13,- Kč  10,- Kč

 

Ostatní

 

 

Mapa Prahy ČCE (2005)

50,- Kč  30,- Kč

 

Mapa Prahy ERC (1997)

 25,- Kč  15,- Kč

 

Každý potřebuje Krista (malé samolepky)

 1,- Kč

 

Každý potřebuje Krista (velké samolepky)

 6,- Kč

 

* Hvězdičkou jsou označeny studijní texty

 

 

 

Objednávky

Ke každé objednávce účtujeme poštovné a balné do 5 kg 55,- Kč, od 5 do 10 kg 70,- Kč. Tuto částku můžete ušetřit, pokud si knihy vyzvednete osobně na adrese Ústředí ECM, Ječná 19, Praha 2.

Knihy si vyzvednu OSOBNĚ, zaplatím v HOTOVOSTI při osobním vyzvednutí knih

Bude mi zaslána faktura spolu s knihami

Knihy a fakturu mi zašlete na adresu:          

 

 

………………………                                                           

Datum objednávky                                                                           

Objednávky zasílejte e-mailem na adresu: office.umc.cz@gmail.com

nebo poštou na adresu:   Alena Šebková

                                                Ústředí ECM
                                                Ječná 19
                                                120 00 Praha 2