Jednotlivá témata jsou k vidění na:
       http://www.ea.cz/64/aliancni_tyden_modliteb_2014